Σύστημα Παρακολούθησης
Υποστήριξη για την εταιρεία μας σημαίνει :

 • Έλεγχος του υπάρχοντος συστήματος
 • Απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας του
 • Εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων

Το έμπειρο προσωπικό μας, αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφάλεια δεδομένων (Back up), τήρηση ενηλικίωσης αντιγράφων ασφαλείας
 • Τακτική συντήρηση λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επίλυση προβλημάτων (Προγραμμάτων – Μηχανημάτων)
 • Συντήρηση εκτυπωτών - φωτοτυπικών
 • Επισκευή μηχανημάτων (με extra χρέωση σε περίπτωση ανάγκης ανταλλακτικών η γενικότερα αναλωσίμων)
 • Εκπαίδευση χρηστών σε εφαρμογές καθημερινής χρήσης
 • Ανάλυση απαιτήσεων προμήθειας (Προγραμμάτων – Μηχανημάτων) για την λειτουργία της επιχείρησης.
 • Εγκατάσταση - ρύθμιση μηχανημάτων)
 • Συντήρηση email λογαριασμών (δημιουργία - μεταφορά, back up)
 • Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου (τοποθέτηση, ρύθμιση τηλεφωνικών συσκευών παρακολούθηση των γραμμών δεδομένων (ADSL- μισθωμένου κυκλώματος)
 • Παρακολούθηση - συντήρηση του IP δικτύου
 

TEQmart - A Pro Joomla / Virtuemart Template (C) 2009 Monev Software LLC / www.joomlaxtc.com