Δημιουργία & Επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Η ΑΙΤ σας συμβουλεύει πως μπορείτε γρήγορα και σωστά να διασφαλίσετε τα δεδομένα σας σε οποιαδήποτε μορφή αποθήκευσης.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας - Αποθηκεύστε με ασφάλεια αντίγραφα των αρχείων του υπολογιστή σας ώστε να τα έχετε διαθέσιμα σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος

Αυτόματη Αντιγραφή Δεδομένων - Θα ρυθμίσουμε τον υπολογιστή σας να δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μεταφορά δεδομένων σε άλλο αποθηκευτικό μέσο - Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ακριβές αντίγραφο του παλιού σας δίσκου σε ένα νέο δίσκο και ο υπολογιστής σας να λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν την αλλαγή αλλά με περισσότερο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.

Μεταφορά Δεδομένων σε Νέο Η/Υ - Εάν αγοράσατε έναν καινούργιο υπολογιστή θα μεταφέρουμε όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας. Θα εγκαταστήσουμε ακόμα και τα προγράμματα σας (αν διαθέτετε τα CD και νόμιμους κωδικούς
 

TEQmart - A Pro Joomla / Virtuemart Template (C) 2009 Monev Software LLC / www.joomlaxtc.com